logo

OVER / MATH CREMERS / RIJSCHOOL

RIJ-INSTRUCTEUR
HET NIEUWE RIJDEN

1

Wie ben ik

Mijn naam is Math Cremers, gediplomeerd rij-instructeur. Mijn passie is het opleiden, begeleiden en coachen van leerlingen vanaf 16,5 jaar. Heb je interesse? Bel mij 06-27035860 of laat een bericht achter op deze website, binnen 24 uur heb je van mij een antwoord.
2

Wat doe ik

Ik volg de RIS methode (Rijden in Stappen), omdat je hierdoor stapsgewijs alle onderdelen van het autorijden leert. Je zult dan sneller een veilige en verantwoorde weggebruiker worden. Hierdoor zal je met meer verkeersinzicht, rij-techniek en zelfvertrouwen deelnemen aan het steeds groeiende verkeer.
3

Wat bied ik aan

Ik bied leerlingen vanaf 16,5 jaar rijlessen aan volgens de RIS (rijden in stappen methode en dit op een ENTHOUSIASTE, PERSOONLIJKE EN SOCIALE manier.
KENNISMAKING
Als rij-instructeur vind ik het belangrijk dat er een goede sfeer ontstaat tussen leerling en instructeur. Ook moet de leerling zich goed op zijn/haar gemak voelen. Een aantal leerlingen hebben daarom dan ook een anonieme enquête ingevuld die hier onder aan de pagina te bezichtigen is.
PRAKTIJKLES
De Rijopleiding in Stappen (RIS) is een opleidingsmethodiek waarbij je stap-voor-stap leert rijden. Hiermee ben je beter voorbereid op deelname aan het verkeer. Bij de Rijopleiding in Stappen gaat steeds een stap verder als je de vorige stap voldoende beheerst. De eerste stap bestaat meestal uit een huiswerkopdracht. De laatste stap is dat je iets geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren. In totaal doorloop je op deze manier 39 ‘gebruiksaanwijzingen’ (scripts), verdeeld over vier modules. Iedere module wordt afgesloten met een toets. Na afronding van de eerste twee modules worden uw kennis en vaardigheden getoetst. Een rij-instructeur van uw eigen vertrouwde rijschool neemt deze toetsen af. In de derde toets kun je kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan de examensituatie. De examinator geeft je tips ter verbetering. Bovendien kun je voor de auto vrijstelling verdienen voor de bijzondere manoeuvres van het praktijkexamen. Verder komen in deze toets de onderdelen Zelfstandig rijden en Zelfreflectie aan de orde. De vierde en laatste toets is het praktijkexamen bij het CBR. In de RIS krijg je ook huiswerk mee. Het is de bedoeling dat je je thuis op uw rijlessen voorbereidt. De tijd die dat vraagt, is voor iedereen verschillend.
THEORIE EXAMEN
Om tot het praktijkexamen toegelaten te worden moet je in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat.
Je mag wel al met praktijklessen starten, maar mag pas een rijexamen plannen als je de theorie hebt gehaald.
Je moet 16 jaar of ouder zijn om theorie-examen te mogen doen. Om je theoriecertificaat te behalen kun je bij de rijschool leerboeken bestellen.
Het theoriecertificaat is 1,5 jaar geldig.
Het theorie-examen voor de auto bestaat uit twee delen

1. Gevaarherkenning Je krijgt 25 vragen over gevaarherkenning. Je hebt 8 seconden de tijd om een vraag te beantwoorden. Dit lijkt kort, maar straks op de weg moet je vaak nog sneller beslissen! Je moet van Gevaarherkenning 13 vragen of meer goed hebben.

2. Verkeersregels en verkeersinzicht Je krijgt 30 vragen over Verkeersregels en 10 vragen over Verkeersinzicht. Je moet van Verkeersregels en Verkeersinzicht 35 vragen of meer goed hebben.

QUOTES

WAT VINDEN DE RIJDERS VAN DE LES

Scroll to Top